72.13 ve 72.27 tarife pozisyonlarında sınıflandırılan Filmaşinlerin ithalatında Ek Mali Yükümlülük uygulaması


02.01.2024 / Duyurular

72.13 ve 72.27 tarife pozisyonlarında sınıflandırılan filmaşinlerin ithalatında geçici korunma önlemi olarak 200 gün süreyle 175 ABD Doları/ton ek mali yükümlülük uygulanır, ek mali yükümlülük teminata bağlanır (Yürürlük tarihi: 7/1/2024)​Source link

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*